Откриване на течове

Едно откриване на течове означава само едно

Обстоен преглед на сифони, мивки, тоалетни, кранове и др. Едно откриване на течове е обвързано винаги с подготовка на работната площадка и инспектиране на терена. Вероятно си мислите, че е достатъчно да видим избила влага и да се ориентираме къде е течът. Но това не е така. Понякога влагата е на едно място, а първоизточникът на проблема да се намира съвсем другаде. Например съседката Ви от горния етаж да има теч от бойлера, да капе върху плочките и да избива голямо петно на тавана на Вашата баня.

Тъй като работата по откриване на течове налага съдействието на околните,

Имайте предвид, че подобна случка като описаната по-горе може да доведе до неприятности. Причината се изразява в съмнението и недоверието на възрастните хора към фирми като нашата. Ето защо Ви съветваме да ни повикате, ако родителите Ви или близки Ваши възрастни роднини имат нужда от ВиК услуги. Те може и да не са възторжени от идеята, но в крайна сметка е важно да живеят на сухо и безопасно място. А дейността по откриване на течове ще покаже къде точно има проблем и дали изобщо има такъв.

Кога влагата започва да се проявява и кога признаците за присъствието ѝ са тревожни? На практика спасение от влагата няма. Покривната конструкция над главите Ви, дограмата, прозорците, изолацията по стените Ви предпазват от външния свят. Но въпреки това, този външен свят продължава да си съществува и да оказва натиск върху сградата. Влагата може да се прояви под формата на една-две капки между керемидите и гредите. Постепенно може да направи така, че гредите да изгният. Нататък няма нужда да описваме.

При откриване на течове е важно навременното идентифициране на локацията на проблема.

Ако говорим за тръби и канали, е необходимо извършване на оглед дали същите не са запушени. Това става с видеонаблюдение, камери и други способи. Ако са изрядни и чисти, продължаваме с търсенето на източника. Такъв може да са недобре затегнатите кранове, батерии, недобре поставената мивка и др. В зависимост от мястото, на което сте усетили, че има проблем, се предприемат и най-логичните дейности.

В случай че има течове на по-нетипични места – например в центъра на пода в спалнята, помислете за варианти като спукано парно, нефункционално подово отопление и др. Разбира се, това са само част от възможностите, но не забравяйте, че ние сме хората, които говорят с конкретика. Изберете ни за откриване на течове и ще получите конкретни превантивни мерки.